INFORMACE PRO RODIČE

Vývoj dítěte v prvním roce života

1. měsíc

Váhový úbytek v prvních 10 dnech může dosáhnout až 15 % porodní hmotnosti. Do dvou až třech týdnů by měla být dosažena porodní hmotnost. Novorozenec zatím nezná rozdíl mezi dnem a nocí a proto nemá ani denní nebo noční rytmus.

Ideální stravou pro novorozence je kojení. Jen pokud je vážná překážka v kojení, přistupuje se k umělé výživě pomocí plně adaptovaných kojeneckých mlék – označených v obchodě I. Pokračovací mléka s označením 2 se mohou podávat nejdříve od ukončeného 4. měsíce, ale v ideálním případě až od ukončeného 6. měsíce života. Je-li v rodině někdo alergikem, doporučuje se podávat tzv. hypoalergenní mléko - na obalu označeno jako „HA“.

Novorozenec je krátkozraký a často šilhá. Vidí pouze velké předměty na krátkou vzdálenost v úhlu 45 - 60 stupňů. Většinu dne prospí. Když leží na zádech, drží hlavu rovně a pohybuje spontánně horními a dolními končetinami. Ruce jsou zavřené v pěstičky. Převažují nekoordinované a necílené pohyby - spíše mávavé „kraulovací". Na břišku ojediněle krátce zvedne hlavičku nad podložku. Ve 4. týdnu umí na malou chvilku sledovat očima velký předmět umístněný před očima 30 - 50 cm. Na tichý hlas reaguje zklidněním. V tomto období často vzniká oploštění hlavičky způsobeno predilekcí (častým otáčením hlavy) na straně, odkud přichází světlo. Proto je vhodné měnit polohu dítěte v postýlce a pokládat ho střídavě hlavou od světla a ke světlu.

Praktická rada: Hned od narození je potřeba dítě při bdění několikrát denně dávat na bříško. Musí být ale pod vašim dohledem a nesmí na břiše spát!!!

2. měsíc

Kojenec se začíná usmívat a navazovat zrakový kontakt s matkou. Prstami dosahuje bezpečně a cíleně do úst, uvolňuje pěstičky a otevírá dlaně. V poloze na břiše začíná krátce (5s) zvedat hlavičku a otáčí ji na stranu. Reaguje na zvuk hlasů, nejméně na vysoké tóny a na zpěv. V řečovém projevu se objevují jednotlivé samohlásky.

Někteří kojenci pláčou v prvních třech měsících – převážně večer – i hodiny bez zjevné příčiny. Příčina těchto tzv. „tříměsičních kolik“ není přesně známa.

Praktická rada: Dávejte pozor, aby nevznikla predilekce hlavy k jedné straně, proto nezapomeňte v postýlce střídat strany.

3. měsíc

Do konce třetího měsíce přibralo miminko přibližně 1000 gr a vyrostlo o cca 10 cm. Zajímá se o své okolí. Drží hlavičku.

V poloze na zádech objevuje ruce a nohy. V poloze na břiše pase koníky - t.j. hlava je vzpřímena a otáčí se volně za zvukem. Dítě je opřené o celé předloktí a má pootevřené dlaně. Pokud je drženo ve vertikální poloze má snahu opřít se nohama o podložku. Začíná si broukat.

4. měsíc

V tomto věku se začíná dítě otáčet na bok. V poloze na zádech se natáhne po předmětu v jeho blízkosti.

V poloze na zádech začíná zvedat hlavičku, prohlíží si obě ruce a dává si je do úst. Přitáhne-li vyšetřující osoba dítě do sedu, přitáhne dítě aktivně hlavičku dopředu. Začíná se vytvářet specifický vztah k matce - odliší ji od jiného obličeje.

5. měsíc

Mnoho kojenců uchopí předmět již pomocí jedné ruky. Přendává si hračky z jedné ruky do druhé. V poloze na břiše se opírá o jedno předloktí a druhou rukou se natáhne po novém předmětu, který vzbudí jeho zájem. V poloze na zádech zvedá současně ruce a nohy. Převrací se ze zad na bok a začíná i na břiško.

Někdy mezi šestým a dvanáctým měsícem života vyroste první zub.

Od ukončení čtvrtého měsíce můžete začít přikrmovat. Doporučujeme začínat jednodruhovým zeleninovým pyré; pozvolna se přidávají brambory a maso (kromě vepřového masa). Za 14 dnů po zahájení příkrmů můžete přidat večer kaši (zatím bez lepku). Podrobné informace o příkrmech podáváme v rámci preventivní prohlídky ve 4. měsíci.

6. měsíc

Mnoho kojenců se v tomto měsíci umí otáčet ze zad na břicho a zpět na záda oboustranně. Porodní hmotnost kojence na konci šestého měsíce se v průměru zdvojnásobila. V poloze na zádech si hraje dolními končetinami, uchopí si palce u nohou.

Má tendenci k pasivnímu sezení, ale sám se neposadí. Ve vertikální poloze se začíná odrážet špičkami prstů a začíná mírně poskakovat (hra na „hopi - hopi“).

Kojenec vidí i malé předměty v úhlu již větším než 180 stupňů, ale až kolem 5. roku života dosahuje plnou zrakovou ostrost na dálku. Pokud by po 6. měsící přetrvalo šilhání, měl by dítě vyšetřit oční lékař. 

Pokud kojenec zvládl maso-zeleninové příkrmy v poledne, je vhodné od ukončeného 6. měsíce, začít podávat večerní mléčnou kaši s lepkem (např. krupicová - vhodné jsou kojenecké adpatované kaše (modrý obal))

7. měsíc

Kojenec poznává známé lidí. V tomto věku začínají projevy separační úzkosti. Dítě pláče v cizím prostředí a ve společnosti cizích lidí. Chce za maminkou. Na zádech si hraje s nohama. V poloze na břiše pilotuje „dělá letadlo". Vsedě zatím neudrží rovnováhu, proto dítě stále neposazujte. Snaží se přibližovat k předmětům jeho zájmu pomocí otáčení těla. Začíná se plazit - zpočátku dozadu. Také se dostává do polohy na čtyři. Napodobuje melodie.

Nejvhodnější nápoje jsou voda nebo neslazený čaj. Doporučujeme klasické čaje z pytlíku, protože instantní dětské čaje mají vysoký podíl cukru, který poškozuje zuby a čelist. Proto nejsou pro dítě vhodné.

8. měsíc

Miminko je v poloze na zádech zcela minimálně. Ze zad se přetáčí na břicho a plazí se. Umí se dostat na čtyři a houpe se. Začíná se sám posazovat. Udrží se ve stoje, pokud se drží ohrádky. 10 % dětí zatím neleze. Začíná zřetelně vyslovovat, opakovat a zdvojovat některé slabiky „tá-tá", „bá-bá", „má-má". Miminko reaguje, když uslyší svoje jméno. Začíná mít strach z cizích lidí. Prožívá úzkost a strach, když mamaminku nevidí a neslyší. Tato fixace je zcela normální.

9. měsíc

V tomto měsíci začíná období, kdy si dítě pamatuje již některé předměty. Pokud miminku schováte nějakou hračku pod šátkem – ví, kde se předmět nachází a že je přítomný. Pokud mu něco seberete, začíná se zlobit. Dítě se již samo posadí. Lezení je jisté a koordinované, ale některé děti dříve stojí než lezou. Malé procento dětí vůbec neleze. Je to často dáno familiární vlohou.

Z polohy na čtyřech se začíná sám postavovat u nábytku pomocí rukou.  Zdvojuje slabiky a začíná žvatlat. Na výzvu provede první dětské hříčky (např. „paci-paci" nebo „pá-pá"). 

V tomto měsíci uchopí dítě předmět mezi ukazovák a palec. 

10. měsíc

Miminko se v postýlce vytáhne do stoje a péruje na nohách. Postaví se u nábytku a začíná chodit úkroky kolem nábytku s držením za obě ruce. Umí zacházet se lžičkou a vede ji do úst. Vyslovuje již také jednoduchá významová slova. Rozumí jednoduchým pokynům a na výzvu např. „dej mi" podá předmět, ale nepustí.

Je na čase provést opatření, která zvyšují bezpečnost ve vašem bytě, protože dítě si vyhledává v domácnosti vše dosažitelné, aby si mohlo hrát. Velmi důležité upozornění – nádoby s horkými nápojy (varné konvice, krbové kamna atd.) musí být mimo dosah dětí. Jedná se o období s nejčastějšími popáleninami. Nabídněte dítěti něco ze společných jídel. Jídla by měly být jen minimálně solená nebo kořeněná.   

11. měsíc

Začíná v prostoru samostatně stát. Stojí s oporou na celé plosce nohy. Chodí kolem nábytku.

Je normální, když dítě jí jednou víc a pak zas skoro nic. Malé děti mají velmi vytříbený smysl proto, co potřebují a kolik. Pokud by toto chování trvalo delší dobu a dítě by chřadlo nebo naopak extrémně přibíralo je indikováno k vyhledání lékaře.

Miminko používá ukazovák na to, aby na něco poukázalo. Podá a ukáže několik předmětů. Rádo si hraje na schovávanou a napodobuje grimasy. Přidržené za obě ruce chodí.  Umí také vylézt na schod.

12. měsíc

Vše nejlepší k prvním narozeninám! V tomto věku se porodní hmotnost ztrojnásobila. Dítě chodí držené za jednu ruku nebo kolem nábytku. Některé děti vykročí kolem prvního roku poprvé bez pomoci do prostoru.  

Miminko uchopí předmět špičkou palce a ukazováku – tzv. pinzetový úchop.

Obratně a rychle leze po schodech. Používá dvě nebo více smysluplných slov.

Je důležité, aby dítě mělo denně minimálně jedno teplé jídlo (v poledne nebo večer). Jako snídaně je vhodné mléko, chleba s máslem a šunkou, nebo čerstvé ovoce. Vhodné „mňamky“ mezi jídly jsou čerstvé ovoce nebo syrová zelenina, celozrnné keksy nebo chleba s medem.

Obecné rady: Není vhodné pasivně posazovat dítě, pokud to samo neumí. Zcela nevhodná jsou chodítka a hopsadla. Pokud dítě převážně stojí nebo chodí mělo by mít boty s dobrou klenbou a pevným vedením paty. Pokud dítě převážně leze, nemělo by mít boty, ale ponožky s protiskluzovou úpravou. 


Jak se k nám dostanete?
Zastávka MHD Kuldova - tramvaje č. 2,3 a autobus č. 64ARNIKA - ordinace pro děti a dorost, s.r.o.

Myslbekova 1431/29 Brno 615 00

IČ: 46992910
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8830

Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o. Vytvořilo vibko.cz | tvorba webových stránek