O NÁS

Historie Arniky

Pro všechny rodiče, prarodiče atd., kteří by rádi zavzpomínali, a pro ty, které to jen tak zajímá …

Na úvod musíme říci, že se bohužel nezachoval žádný oficiální archív a údaje jsou tedy na základě vzpomínek zasloužilých pracovníků.

Co se týká historie Střediska před rokem 1959, máme jen neúplné informace.

Dětské středisko na Myslbekové 29 v Brně bylo pravděpodobně založeno po 2. světové válce v  původně rodinném domě sudetských Němců.

První dětská doktorka, která zde ordinovala, byla pravděpodobně MUDr. Grüblová. Ve školní zdravotní službě v 1. poschodí ordinovala MUDr. Štursová.

V roce 1959 nastoupila do střediska sestřička Zdeňka Ducháčková, která pracovala ve školní zdravotní službě s MUDr. Albrechtovou v 1. poschodí.

V první ambulanci v té době pracovala již MUDr. Amalie Buršová se sestrou Jarmilou Pechovou. Po zrušení školní zdravotní služby kolem roku 1970 přecházela sestřička Zdeňka Ducháčková jako kmenová sestra k Dr. Buršové a spolu se sestrou Jarmilou Pechovou tvořila jeden tým. Školní zdravotní služba se přesunula do kompetence jednotlivých ambulancí. Asi v roce 1978 odešla sestra Jarmila Pechová a na její místo nastoupila sestra Jitka Smržová, která současně vypomáhala i v druhé ordinaci až do roku 1989. V roce 1982 odešla MUDr. A. Buršová do důchodu a na její místo na dva roky nastoupila MUDr. Eva Kohoutová. Po jejím odchodu do Dětské nemocnice v roce 1984 nastoupila MUDr. Hana Konečná, která zde pracovala až do podzimu 2011. Po dobu mateřské dovolené MUDr. Konečné v letech 1986 až 1988 zde zastupovaly v ordinaci MUDr. Zdena Adamová a MUDr. Olga Borůvková. V červenci 2006 odešla sestřička Z. Ducháčková do důchodu a na její místo přišla sestřička Alena Uherková. V říjnu 2011 nastoupila MUDr. Denisa Mendelová.

V druhé ambulanci pracovala nejprve MUDr. Bušinová spolu se sestrou Danou Zachrlovou, není známo však časové rozmezí, ale údajně jen zastupovala. V roce 1969 nastoupila sestřička Marie Šíblová, která již pracovala s MUDr. Janou Čechovou - nástupkyní Dr. Bušinové. V roce 1972 střídala MUDr. Čechovou MUDr. Marie Cíglerová, která zde pracovala až do dubna 1997. V březnu 1977 nastoupila místo sestry Marie Šíblové sestřička Dagmar Várnayová. V dubnu 1997 přišla na místo MUDr. Cíglerové MUDr. Marta Zobačová, která v červnu 2005 odešla do důchodu. V roce 2005 nastoupila MUDr. Radka Slaninová. V červenci 2010 přišla sestra Monika Litschmannová a sestra Dagmar Várnayová vykonávala již jen administrativní činnost a to do března 2012, kdy odešla do důchodu.

Původní název ordinací byl „Dětské zdravotní středisko Myslbekova“ a zřizovatelem byl MÚNZ Brno. Po roce 1989 se stalo zřizovatelem Sdružení zdravotnických zařízení Brno IV.

V roce 1993 založila MUDr. Konečná, MUDr. Cíglerová a sestra paní Várnayová Společnost s ručením omezeným a ze Střediska se stává nestátní zdravotnické zařízení s názvem „ARNIKA - ordinace pro děti a dorost s.r.o.“ se zaměřením na léčebnou a preventivní péči pro děti a dorost.

Tato malá vzpomínka do minulosti je poděkováním za mnohé roky usilovné a svědomité práce našich předchůdců.

Naše uznání patří paní MUDr. M. Cíglerové, která zde ordinovala 25 let, dále MUDr. H. Konečné, která zde pracovala 26 let a zdravotním sestrám, paní Z. Ducháčkové, která zde pracovala 46 let a paní D. Várnayové, která zde pracovala 35 let.  


Jak se k nám dostanete?
Zastávka MHD Kuldova - tramvaje č. 2,3 a autobus č. 64ARNIKA - ordinace pro děti a dorost, s.r.o.

Myslbekova 1431/29 Brno 615 00

IČ: 46992910
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8830

Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o. Vytvořilo vibko.cz | tvorba webových stránek