INFORMACE PRO RODIČE

Očkování proti Covid-19

Milí pacienti a milí rodiče,

od 1. 9. 2021 jsme v naší ordinaci očkovali děti a jejich rodiče proti onemocnění COVID-19. Očkování chrání zdraví a životy očkovaných jedinců a může umožnit návrat k relativně normálnímu fungování společnosti.

Nyní je očkování pro nedostatečný zájem pozastaveno 

Očkujeme očkovací látkou Comirnaty od firmy Pfizer/Biontech pro děti ve věku 5-11 a dále děti 12+ a dospělé. Obě očkovací látky jsou schválené evropskou komisi pro a jsou bezpečné.

Více informaci o očkování děti zde.

Objednat se můžete do 28. 2. 2022 na rezervačním systému ZDE.

I když je nemoc COVID-19 v dětském věku méně závažná než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří mohou být hospitalizováni a vzácně může docházet i k dětským úmrtím. COVID-19 způsobuje u dětí závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže označované jako „Long - COVID“ syndrom.

1)Akutní onemocnění spojená s Covid -19

V České republice bylo dokumentováno téměř 180 tisíc případů nemoci COVID-19 u dětí mladších 15 let (10,8 % ze všech). Na toto onemocnění zemřelo do současné doby 6 dětí ve věku 0 - 17 let (0, 4, 8, 11, 16 a 17 let věku). V ČR bylo hospitalizováno více než tisíc dětí s nemocí COVID-19, z nichž více než sto případů vyžadovalo léčbu kyslíkem a asi dvacet vyžadovalo umělou plicní ventilaci.

2)Subakutní onemocnění -  syndrom tzv. hyperinflamace - zvýšené zánětlivé odpovědi po onemocnění COVID-19

U malé části dětí dochází po nemoci COVID-19 k tzv. multisystémovému zánětlivému onemocnění (MIS-C či PIMS-TS). Většina dětí s tímto syndromem vyžaduje intenzivní péči a 1 - 2 % umírá. V ČR je dokumentováno 201 případů PIMS-TS, tato statistika pokrývá celou Českou republiku od října 2020 do června 2021. Naštěstí nebylo dokumentováno žádné úmrtí.

3)Chronické onemocnění tzv. „Long - COVID“ syndrom

Dle mezinárodních dat trpí 2 -7 % dětí tzv. dlouhodobými potížemi (> 3měsíce) po prodělaném onemocnění COVID-19. (tzv. Long-COVID syndrom). Syndrom se projevuje bolestí hlavy, únavou, suchostí v krku, poruchou čití a chuti, teplotou, poruchou soustředění se, nechutenstvím, nevýkonností, poruchami spánku, neschopnosti nalézání slov.  

Nepřímé dopady pandemie na dětskou populaci

Epidemie měla dalekosáhlý dopad na mentální zdraví dětí a mladistvých. Cílem očkování je mimo jiné rychlá normalizace každodenního života a obnova mimoškolních aktivit a sociálních kontaktů.

Reakce na očkování proti COVID-19

Vakcíny používající technologii mRNA jsou u dětí a adolescentů bezpečné, dobře tolerované a vysoce účinné.  Frekvence bezprostředních vedlejších účinků je stejná jako ve vyšších věkových kategoriích (12 - 15 let vs. 16 - 25 let). Popsané vedlejší účinky jsou lokální reakce (= bolest v místě vpichu), bolesti hlavy a únava. Tyto reakce se neliší ve skupině, která prodělala v minulosti COVID-19. Zvětšené lymfatické uzliny mělo 0,8 % očkovaných.

Účinnost očkování je velmi vysoká ve věkové skupině 12 - 15 let. Děti v tomto věku tvoří v průměru 1,76 krát vyšší titry protilátek po druhé dávce očkování v porovnání s věkovou kategorií 16 - 25 let (1,76 krát vyšší geometrický průměr neutralizačních protilátek, 95% interval spolehlivosti 1,47 - 2,1).  Od června 2021 probíhají studie i pro nižší věkové skupiny (6 měsíců až 5 let a 6-12 let se sníženou dávkou vakcíny).

Na co je třeba dávat si pozor

Během postregistračního sledování byly v USA, Izraeli a Spojeném království hlášeny případy myokarditid a perikarditid (záněty srdečního svalu a osrdečníku), a to mnohem častěji u mladších osob mužského pohlaví a častěji po druhých dávkách mRNA vakcín. Podle posledních analýz existuje příčinná souvislost vakcinace s těmito případy, i když riziko je velmi nízké. Podle analýzy dat je výskyt 12,6 případů peri-/myokarditid na 1 milion druhých dávek u osob ve věku 12 - 39 let (0,8/100 000 děti ve věku 15 - 18 let). Příznaky se objevují v převážné většině případů do 7 dní (ve většině případů 2. až 3. den) po aplikaci druhé dávky vakcíny. Jde o akutní bolesti na hrudníku, pocit přeskakování srdce, zkrácený dech, bolesti při nádechu, únava, pokles výkonnosti. Většina osob nevyžaduje speciální léčbu, pouze klidový režim. Většina děti s tímto nežádoucím účinkem byla hospitalizována, ale průběh onemocnění byl mírný. Nebyl dokumentován žádný případ úmrtí. Prospěch z očkování ale převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků.

Jak se můžete objednat na očkování?

Prosím, objednejte se předem na našem rezervačním webu.

Očkovat budeme každé pondělí a čtvrtek od 15 - 16.00 hod.

Stáhněte si, prosím, dotazník a informovaný souhlas, vyplňte a přineste s sebou.

(Zdroj: čerpáno ze stanoviska České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České pediatrické společnosti ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ze dne 16. 7. 2021)


Jak se k nám dostanete?
Zastávka MHD Kuldova - tramvaje č. 2,3 a autobus č. 64ARNIKA - ordinace pro děti a dorost, s.r.o.

Myslbekova 1431/29 Brno 615 00

IČ: 46992910
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8830

Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o. Vytvořilo vibko.cz | tvorba webových stránek